سبد خرید

0 out of 5

آسیب شناسی ادبیات اجتماعی معاصر با درنگی در باب خشونت و مدارا/ علی اکبر رشاد

90,000 ریال
“ کتاب ” آسیب شناسی ادبیات اجتماعی معاصر با درنگی در باب خشونا و مدارا”، از دو فصل سامان یافته است؛ فصل یکم، عهده دار بررسی مبانی مدارا از منظربیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader