سبد خرید

نمایش 73–83 از 83 نتیجه

0 out of 5

اقلیت‌های دینی

120,000 ریال
“ در هر جامعه، امتیازاتی که حکومت به نفع فرد متعد شده را حقوق افراد و امتیازاتی را که حکومت به نفع خود در برابر افراد مقرر شده و ایشانبیشتر بخوانید
0 out of 5

جایگاه عرف در فقه

90,000 ریال
“ بسیاری از مباحث فقهی، در برگیرنده مسائل و موضوعات عرفی است؛ از این رو کتاب حاضر به بررسی جایگاه عرف در فقه پرداخته است. در این خصوص عده‌ای تابیشتر بخوانید
0 out of 5

توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه

110,000 ریال
“ نظریه تفکیک قوا و رابطه جامعه با قدرت و نهادهای حکومتی از دیرباز مطرح بوده است، ولی با طرح دیدگاه های نو از سوی دانشمندان معاصر، به نظریه برجستهبیشتر بخوانید
0 out of 5

فقه پاسخگو ( نگاهی به پویایی و کارآیی فقه)

1,100 ریال
“ تعیین جایگاه مسائل جدید و نوآمد در موضوعات احکام، از بزرگترین چالش های فقه امروز است؛ از این رو، کتاب حاضر به بررسی کارایی و پویایی فقه شیعه دربیشتر بخوانید
0 out of 5

حقوق ملت و دولت در قانون اساسی

2,000 ریال
“ انسان موجودی اجتماعی است و زندگی در اجتماع و تعامل با دیگران مستلزم این است که او مجموعه‌ای از قوانین و هنجارها را رعایت کند اما هرگز نمی‌توان موجودیبیشتر بخوانید
0 out of 5

اندیشه‌های حقوقی شهید بهشتی

2,100 ریال
“ این نوشتار در چهار فصل کلی تنظیم شده‌است.  فصل نخست دیدگاه‌های شهید بهشتی راجع به قانون اساسی و ویژگی‌های آن و نیز نقش او در تنظیم و تصویب قانونبیشتر بخوانید
0 out of 5

نظارت استصوابی و شبهه دور

50,000 ریال
“ نظارتی که در آن ناظر علاوه بر کسب اطلاع می تواند حکم نیز صادر کند، نظارت استصوابی نامیده می‌شود. نمونه آن را نیز می‌توان در نظارت شورای نگهبان بربیشتر بخوانید
0 out of 5

تشخیص مصلحت نظام(از دیدگاه فقهی- حقوقی)

90,000 ریال
“مصلحت با معنای عام صلاح در نقطه مقابل فساد جای می‌گیرد. اما در شرع عبارت از اموری است که به حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال برمی‌گردد. در واقعبیشتر بخوانید
0 out of 5

پیروی خضر خرد

50,000 ریال
“ پیامبر باب اجتهاد را به روی عالمان و فقهای اسلام گشودند تا مکتب حیات بخش اسلام در همه زمان‌ها پر طراوت باقی مانده و راه خویش را به سویبیشتر بخوانید
0 out of 5

حقوق، مبانی و فلسفه آن

90,000 ریال
“ آنچه افراد یک جامعه را به زیر سایه نظم و آرامش دعوت می‌کند، مجموعه قوانینی است که آحاد ایشان موظف به رعایت آن هستند و حقوق هم نام گرفتهبیشتر بخوانید
0 out of 5

حجاب

32,000 ریال
“ امروزه پرسش ها و ایرادها در زمینه مسائل دینی رو به فزونی است و حجاب نیز از آن مستثنی نیست. مسأله پوشش از زوایای متعدد و از دیدگاه علومبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.
preloader