جمعه ، ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۳۴ : ۵
 
کتاب ها
اخلاق
ادبیات و هنر
اقتصاد
انقلاب اسلامی
بینش و اندیشه
پرسمان
تاریخ و تمدن
آداب طلبگی
سیاست
سیرهای مطالعاتی(سما)
عرفان
غرب شناسی
فقه و حقوق
فلسفه
فرهنگ پژوهی
کلام و دین پژوهی
قرآن و حدیث
کرسی های نظریه پردازی
قطب علمی فلسفه دین
معرفت شناسی
منطق فهم دین
مجموعه چلچراغ حکمت
مشق آزاد
مدیریت اسلامی
مجموعه از نگاه نبوی(ص)
مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مجموعه چشم انداز امام علی(ع)
مطالعات زن و خانواده
نشریات
فصلنامه قبسات
فصلنامه کتاب نقد
فصلنامه ذهن
فصلنامه اقتصاد اسلامی
فصلنامه حقوق اسلامی
فصلنامه الحکمه
ماهنامه زمانه
دانشنامه ها
دانشنامه امام علی(ع)
دانشنامه فاطمی(س)
دانشنامه قرآن شناسی
مشاهده آثار
کانال تلگرام سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کانون اندیشه جوان
باشگاه اندیشه
مجمع ناشران انقلاب اسلامی
پایگاه نشریات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پاتوق کتاب فردا
تاریخچه مکاتب تفسیری و هرمنوتیکی کتاب مقدس

یکی از مباحث چالش زا در عرصه دین پژوهی، روش تفسیر متون دینی است. این موضوع عمری به طول تاریخ ادیان و فراز و فرودی فراوان دارد. شرایط فکری سدۀ بیستم نگاهی ویژه و سیمایی تازه به مباحث سنتی بخشیده و ابهاماتی را فراروی دین پژوهان نهاده است. کتاب تاریخچه مکاتب تفسیری و هرمنوتیکی کتاب مقدس، بیان سرگذشت فراز و فرودهای فهم عهدین و روند شکل گیری روش های عمدۀ تفسیری آن هاست. ضمن مرور تاریخی، مؤلفان در پی پاسخ به این پرسش ها هستند: چه شرایط محیطی و فرهنگی انجیل نویسان و مفسرین را تحت تأثیر قرار داده و به کاربست روش های گوناگون تفسیری منجر شده است؟ این شیوه ها از چه کانال هایی پدید آمده اند و از چه رهگذری وارد کلیسا شده اند؟ مؤلفان مکشوف می سازند که راهکارهای تفسیری به سه نوع قابل تقسیمند: برخی بدون هیچ گونه تغییری از منابع دیگری اخذ شده، در پاره ای موارد تغییراتی اعمال شده و گاه روش های کاملاً جدیدی ابداع شده اند. کتاب حاضر تأکید ویژه ای بر دوران اولیه و سازندۀ زندگی کلیسا دارد زیرا آن را بنیان و خاستگاه بسیاری از تحولات بعدی در مسیر تفسیر می داند و لذا جمع کثیری از مفسرین بعدی مدعی بازگشت به روش های کلیسای اولیه بوده اند. مؤلفان درصدد شمول پژوهش خویش در تمام مراحل تاریخ کلیسا نبوده اند، بلکه عطف توجه به دوران هایی داشته اند که شاهد تحولاتی شگرف و نوین در رهگذر تفسیر کتاب مقدس بوده است.


کتاب تاریخچه مکاتب تفسیری و هرمنوتیکی کتاب مقدس مشتمل بر سه بخش می باشد:
بخش اول: فصل یکم: مقدمه؛ فصل دوم: عیسی و عهد قدیم؛ فصل سوم: پولس و عهد قدیم؛ فصل چهارم: عهد قدیم در جدید؛ فصل پنجم: کتاب مقدس در قرن دوم؛ فصل ششم: مکتب اسکندریه؛ فصل هفتم: مکتب انطاکیه؛ فصل هشتم: تفسیر معتبر؛ فصل نهم: تورات در قرون وسطا؛ فصل دهم: کتاب مقدس و نهضت اصلاح طلبی کلیسایی؛ فصل یازدهم: ظهور عقل گرایی؛ فصل دوازدهم: قرن نوزدهم؛ فصل سیزدهم: مدرنیزم و کاتولیک رم؛ فصل چهاردهم: تفسیر پروتستان مدرن؛ فصل پانزدهم: تفسیر کتاب مقدس

بخش دوم: فصل شانزدهم: تفسیر کتاب مقدس و نظریۀ تفسیر؛ فصل هفدهم: تفسیر کلامی کتاب مقدس؛ فصل هجدهم: تفسیر کلامی کتب مقدس در کلیسا

بخش سوم: تفاوت قرآن و عهدین در رویکردهای عمدۀ تفسیری

مولف رابرت گرانت و دیوید تریسی
مترجم دکتر ابوالفضل ساجدی
تعداد صفحات ۳۶۸ صفحه
قطع رقعی
نوبت چاپ دوم 1393
شابک 978-964-8352-82-5
مشاهده شاخه های مرتبط با محصول
کتاب ها    فلسفه
مشخصات حمل
منطقه نحوه حمل هزینه
ایران - تهران - تهران - تهران با استفاده از پیک - هزینه حمل نیز به صورت online کسر شود ۹۰۰۰۰
ایران - تهران - تهران - تهران با استفاده از پیک - هزینه حمل نیز به صورت online کسر شود ۹۰۰۰۰
ایران - تهران - تهران - شهرستان با استفاده از پیک - هزینه حمل نیز به صورت online کسر شود ۹۰۰۰۰
 
 
صفحه اصلی
کلیه حقوق برای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی محفوظ می باشد. © ٢٠٠۸