سبد خرید

0 out of 5

حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری

1,800 ریال
“  حکومت دینی همواره وامدار تلاش روشنفکران و اندیشمندان دیندار در راستای تبیین، نقد و پاسداری از گوهر وجودی خود بوده است. دغدغۀ حکومت دینی که همانا توسعه و تعمیقبیشتر بخوانید
0 out of 5

عدل الهی( پاسخ به شبهات کلامی دفتر ششم)

330,000 ریال
عدالت از واژگان آرمانی انسانی است که انسان آرزومند است روح این ایده در جامعه تحقق پیدا کند. از سوی دیگر، در فلسفه و کلام ثابت شده خداوند دارای صفات کمالبیشتر بخوانید
ویژه
0 out of 5

خاتمیت

70,000 ریال
“ پنج فصل این کتاب عبارتند از: فصل اول چیستی خاتمیت: معنای خاتمیت چیست؟ کلمه خاتم از نظر لغوی و نیز بر اساس آیات و روایات چه معنایی دارد؟ آیابیشتر بخوانید
0 out of 5

حقوق متقابل مردم و حکومت

25,000 ریال
“ در اندیشه سیاسی امام علی رابطه مردم با حکومت به صورت دوجانبه و متقابل است. هیچیک نیز محق به نادیده گرفتن حقوق دیگری نمی‌باشند. از دیدگاه ایشان حقوق مردمبیشتر بخوانید
0 out of 5

کند و کاوی در سویه‌های پلورالیزم

90,000 ریال
“ اصل تعدد و تکثر مورد نظر پلورالیزم موجب تعدد دیدگاه ها و تفسیرهایی از آن شده است و از این رو نمی توان برای آن یک تعریف جامع ذکربیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.
preloader