ناموجود
0 out of 5

قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان اثر محمدحسن قدردان قراملکی

500,000 ریال
قاعده الواحد از قواعد عقلی و فلسفی است که فلاسه برای آن ادعای بداهت نموده‌اند؛ اما قاعده فوق در علم کلام با چالش‌های مختلفی مواجه شده است. در این کتاببیشتر بخوانید
0 out of 5

علم و اراده الهی اثر محمدحسن قدردان قراملکی

1,350,000 ریال
این کتاب از دو بخش با عنوان علم و اراده ترکیب یافته است. در بخش نخست، ماهیت علم و اقسام آن، علم ذاتی خدا و نسبت آن با ذات، ادلهبیشتر بخوانید
0 out of 5

پاسخ به شبهات کلامی (دفتر اول: خداشناسی) اثر محمدحسن قدردان قراملکی

1,600,000 ریال
رویکرد کتاب حاضر هر چند نقد شبهات است اما نقد شبهات بدون ارائه و اثبات اصل موضوع یعنی وجود خداوند و توحید میسور نیست، لذا به صورت اجمال و سادهبیشتر بخوانید
0 out of 5

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر چهاردهم: حقوق مردم در حکومت اثر محمدحسن قدردان قراملکی

200,000 ریال
موضوع حقوق و جایگاه مردم در نظام های سیاسی خصوصاً نظام دینی از مباحث بحث بر انگیز دین پژوهی است که در سال های اخیر از سوی طیف های مختلف مطرح و هربیشتر بخوانید
preloader