سبد خرید

چهل و پنجمین فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد.

در این شماره می خوانیم…
– جایگاه نذورات در فقرزدایی از جامعه اسلامی(مطالعه موردی: ایران 1385-1388)/ حسین صادقی، میثم فتحی و علی شفیعی
– علم اقتصاد اسلامی؛ برآیند تحول بنیان ها و فرایندهای علم اقتصاد/ سیدمحمد موسوی مطلبی
– معیارهای فقهی اسراف/ سیدمحمدکاظم رجایی و مهدی خطیبی
– ارائه مدل تعادل عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری اسلامی/ حسین میسمی، کاظم یاوری، مهدی قائمی اصل و حسین توکلیان
– مهندسی مالی اسناد خزانه اسلامی/ مجید خادم الحسینی اردکانی و سیدعباس موسویان
– آسیب شناسی پیاده سازی اوراق اجاره در بازارهای پول و سرمایه کشور/ مهدی ذالفقاری، آتوسا گودرزی و بهرام سحابی
– نمایه عناوین مقالات، موضوعی و پدیدآورندگان فصلنامه اقتصاد اسلامی(شماره 41-44)/ سیداکبر سیدی نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader