سبد خرید

کتاب وجود و موجود از منظر ابن سینا و آکوئینی منتشر شد.

«وجود» و «موجود» موضوع مابعدالطبیعه و محور هرگونه بحث مابعدالطبیعی است.
کتاب حاضر در چهار فصل تألیف شده است.
در بخش سوم از وجود و موجود سخن گفته شده و برای اینکه بتوان به نحوه انتقال از وجود و موجود رهنمون شده در فصل نخست به راز تفکیک میان وجود و ماهیت پرداخته.
فصل دوم، به تفاوت میان وجود و موجود پرداخته، پس از اشاره به انواع موجودات، آن را زمینه بحث از بخش آخر این کتاب قرار داده. در بخش چهارم که بخش نهایی کتاب نیز هست از انواع موجود سخن گفته شده و بنابراین، به ترتیب از ماده و صورت و جسم از تفرد موجود،نفس، عقل، عقل فعال و خداوند و از وجود خداوند، معنای وجود خداوند، دلایل وجود خداوند و صفات خداوند، که به تعبیری از ماهیت خداوند حکایت دارند، و از سلبی یا ایجایی بودن آنها و از مشترک معنوی یا تشابهی بودن صفات الهی بحث شده.
نوآوری های که در کتاب آمده عبارتن از:
1- ابن سینا و آکوئینی قائل به تقدم وجود بر ماهیت در ذهن هستند.
2-اگر آنان قائل به تقدم وجود باشند باید ملاک تفرد را نه صورت یا ماده بلکه وجود بدانند.
این کتاب به قلم ابراهیم دادجو، شمارگان1000 نسخه، 328 صفحه و قیمت12000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader