سبد خرید

کتاب نظارت در نظام اسلامی منتشر شد.

مسئله نظارت از جمله مهم ترین و پیچیده ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به طور کلی در هر نظام سیاسی و اجتماعی است و با مسئولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو بعدی عمومی و اجتماعی می یابد و در حوزه عمومی قابل طرح و بحث و بررسی است. نظارت به معنای مراقبت، زیرنظر داشتن و دیده بانی برکار است. کنترل و نظارت به عنوان یکی از وظایف مدیر، از ارکان اصلی و عناصر حیاتی مدیریت سالم و کارآمد است.
مسئله اصلی کتاب حاضر را می توان در راستای مطالعات اکتشافی در فهم مبانی و سازوکارهای قرآنی و روایی نظارت و مسئولیت همگانی به شمار آورد و اینکه آموزه های اسلامی در این زمینه مبین چه راهبردها و دستورالعمل هایی است و اینکه با استمداد از اندیشه های امام خمینی(ره) چگونه می توان به طراحی سامانه و نهادی کارآمد برای تحقیق نظارت در معنای فراگیر و تحقیق امر به معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی اقدام نمود؟
جنبه نوآوری کتاب آن است که در صورت اثبات فرضیه تحقیق این اثر و نظریه پردازی لازم در این زمینه، نتایج پژوهشی فعلی می تواند به طراحی الگویی نهادینه، مستقل و فرادولتی در زمینه تحقیق نظارت در کلیه ابعاد آن و در سطوح گوناگون نظام اسلامی منجر باشد.
این کتاب دارای هفت فصل می باشد:
– فصل اول
نظارت عمومی و مفاهیم هم پیوند با آن و در فصول دوم، سوم و چهارم به ترتیب مبانی، مختصات، اهداف و کارکردهای نظام نظارتی در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی و سازوکارهای آن بحث می گردد و بعد از آن، در فصل پنجم چالش ها و موانع فرهنگی، اجرایی و قانونی نظارت در این نظام سیاسی تشریح می شود.سپس آرای امام خمینی(ره) و دیدگاه های شاگردان ایشان یعنی مقام رهبری و علامه مطهری در فصل ششم مورد مداقه و تحلیل قرار می گیرد و در آخرین فصل برای ارزیابی و امکان سنجی نظام نظارتی فرادولتی امام(ه)، دیدگاه های متعددی ارائه خواهد شد و درنهایت، نتایج پاسخ به سوالات و آزمون فرضیه در بخش استنتاج ارائه خواهد گردید.
 این کتاب به قلم بهرام اخوان کاظمی، شمارگان1000 نسخه، قیمت 12500 تومان و 422 صفحه منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader