سبد خرید

کتاب نفس الأمر در فلسفه اسلامی منتشر شد.

آنچه که در این کتاب مورد تفسیر و تحلیل قرار می گیرد، نفس الأمر و واقع است که اندیشمندان و حکیمان، همیشه خود را پی جوی آن می دانند، و ملاک درست شناخت صحیح، مطابقت با آن است.ملاک شناخت صحیح، غیر از معیار شناخت صحیح است. بحث از معیار و محک شناخت صحیح، از مباحث اختصاصی شناخت شناسی است.
مسائل مربوط به شناخت از اساسی ترین موضوعات تفکر بشری بوده و هست.
هدف از تألیف کتاب « نفس الأمر در فلسفه اسلامی» تبیین تحلیلی، سنجش و بررسی مهم ترین تفاسیر نفس الأمر و همچنین بیان آموزه برگزیده درباره نفس الأمر است.
نظام منطقی و سازماندهی این کتاب به این ترتیب است:
فصل اول: مبادی تصوری و تصدیقی.
فصل دوم: تفاسیر نفس الأمر( تبیین تحلیلی و سپس سنجش و بررسی مهم ترین تفسیرها ). فصل سوم: مطلق واقعیت (= واقعیت عام)( بیان فرجامین در آشکارسازی و تبیین نفس الأمر).
کتاب حاضر به قلم محمدعلی اردستانی، شمارگان 500 نسخه، در 360 صفحه و قیمت 15000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader