سبد خرید

کتاب سیره سیاسی معصومان(ع) در عصر حاکمیت جور منتشر شد.

در کتاب سیره سیاسی معصومان(ع) در عصر حاکمیت جور، محقق با این پیش فرض که معصومان(ع) همواره با سیاست و زندگی سیاسی در ارتباط بوده‌اند، به تبیین جایگاه امامت و رهبری معصومان(ع) می‌پردازد و با توجه به شرایط سیاسی تاریخی سیره رفتاری و عنایت به منابع روایی، اصول رفتاری و سیره امامان(ع) را درباره دلایل عدم قیام امامان معصوم(ع) اصل تدریجی بودن دعوت، اصل رهبری سیاسی، اصل تعیین وصی و جانشین، اصل تربیت نیروهای صالح و آگاه، اصل تقویت پایگاه مردمی و اجتماعی، اصل ارتباط با شیعیان، اصل صبر و شکیبایی، تأکید و اهتمام بر اتحاد مسلمانان و اصل مهم آماده‌سازی امت، برای ورود به عصر غیبت را بررسی می‌کند.
مطالب این کتاب در چهار بخش ارائه شده است: در بخش نخست، کلیات و چارچوب نظری تحقیق تبیین خواهد شد. بخش دوم به رفتار و سیره سیاسی معصومان(ع) در ارتباط با مردم و جامعه مسلمانان اختصاص می‌یابد. در بخش سوم سیره پیشوایان معصوم در مواجهه با نظام سیاسی حاکم مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت در بخش چهارم مواضع سیاسی پیشوایان معصوم در برابر مخالفان نظام حاکم مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد.
مهم ترین هدف این کتاب بررسی، شناخت و تحلیل سیره سیاسی معصومان(ع) است؛ به طوری که بتوان از مجموعه رفتار و عملکری پیشوایان دین، اصول و قواعدی مدون ارائه کرد و هدف دیگر نیز ارائه مدل و الگویی مدون از سیره سیاسی پیشوایان دین و بهره گیری از آن در فهم چگونگی تعامل شریعت، مردم و حکومت در عصر غیبت است.
 
این کتاب با شمارگان 1000 نسخه، 407  صفحه و قیمت 15000 تومان منتشر شده است.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader