سبد خرید

کتاب عدل الهی ( پاسخ به شبهات کلامی دفتر ششم ) منتشر شد.

عدالت از واژگان آرمانی انسانی است که انسان آرزومند است روح این ایده در جامعه تحقق پیدا کند. از سوی دیگر، در فلسفه و کلام ثابت شده خداوند دارای صفات کمال مطلقی است که لازمه آن اتصاف خداوند به صفت عدالت است؛ چنان که خداباوران آن را به خداوند نسبت داده، و خدای عادل را پرستش کرده، به آن عشق می ورزند. تمام اندیشمندان مسلمان، عدل الهی را جزء آموزه های دینی خود برشمرده اند؛ لکن آموزه فوق با شبهات و جرح های مختلفی مواجه شده است که به علت عام البلوی بودن شبهات، بحث و نقدها از عرصه های علمی به مجامع عرفی نیز کشیده شده است که اهمیت و ضرورت بحث را مضاعف و نمایان می کند. این کتاب می کوشد در زدودن این شبهات گامی بردارد.
مزایا و نوآوری های کتاب:
1- نو بودن اصل موضوع
2- جامعیت شبهات
3- تکثر و تنوع پاسخ ها
4-نوآوری در طرح و نقد بعضی از شبهات
5- مستند بودن
کتاب حاضر دفتر ششم از مجموعه شش جلدی پاسخ به شبهات کلامی می باشد که پاسخ پنجاه اشکال و شبهه در حوزه عدل الهی می پردازد. این دفتر از شش فصل زیر ترکیب یافته است:
فصل اول با نام (درآمد) حاوی تبیین و تقریر مبانی و کلیات بحث عدل الهی است
– فصل دوم عدالت و حکمت در عالم طبیعت و بلایای طبیعی
– فصل سوم متکفل تبیین شرور در عالم حیوانات است
– فصل چهارم به شبهه فلسفه شیطان و مهلت وی می پردازد
– فصل پنجم با نام فلسفه شرور و ناعدالتی در عالم انسانی
– فصل ششم به تبیین و بررسی شبهه ناسازگاری آموزه های اخروی دین با عدالت الهی می پردازد.
عدل الهی به قلم محمد حسن قدردان قراملکی با شمارگان 2500 نسخه، قیمت 10000 تومان و 336 صفحه منتشر شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader