سبد خرید

کتاب اسلام در شرق آفریقا منتشر شد.

مسئله بررسی شده در این کتاب شیوه ورود و گسترش اسلام در منطقه شرق آفریقا و استقرار دائم این دین مبین در این سرزمین از آن زمان تا کنون و پایداری در مقابل تندباد حوادث است.این موضوع دل مشغولی اصلی پژوهشگر در طول تدوین مطالب این کتاب بوده است – عمدتاً شامل نشان دادن دلایل مهاجرت مسلمانان، اعم از اعراب مسلمان و ایرانیان به این منطقه؛ شیوه تعامل آنان با بومیان؛ چگونگی راه یافتن اسلام به مناطق گوناگون این سرزمین و نقش آن در زندگی مسلمانان بوده است. در عین حال، تلاش شده است به این سوال اصلی که مسلمانان در مقابله با چالش های پیش رو طی چند سده اخیر چه موفقیت هایی به دست آورده اند، به صورت تحلیلی – توصیفی پاسخ داده شود.
چارچوب نظری این کتاب عمدتاً مبتنی بر آن بوده است که پذیرش اسلام از سوی بومیان این سرزمین ، چه تأثیری بر وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنان از گذشته های دور تا کنون داشته است.
پژوهش حاضر به قلم امیربهرام عرب احمدی در گروه تاریخ و تمدن، تیراژ 1500 نسخه و با قیمت  15000 تومان منتشر شده است.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader