سبد خرید

چهل و هفتمین شماره فصلنامه تخصصی معرفت شناسی منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:
– نقد مبانی معرفت شناختی نظریه ی پلورالیسم دینی/ علی اکبر رشاد
– تبیین در علوم اجتماعی/ منصور نصیری
– سلوک و شهود خردگرایانه در مکتب ابن عربی/ محمدجواد رودگر
– مقدمه ایی بر علم النفس و معرفت شناسی مشائیان مسلمان/ ابراهیم دادجو
– ابعاد و کارکردهای استقرا و تجربه در فلسفه ابن سینا/ قدرت الله قربانی
– توسعه تاریخی دلالت معنایی در زبان دین/ سید عبدالحمید ابطحی
– کارکرد اصل چریتی ( حمل به احسن) و اصول مشابه آن در فلسفه کواین/ مجتبی درایتی

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader