سبد خرید

دفتر ششم پاسخ به شبهات کلامی با عنوان عدال الهی به زودی منتشر می شود.

دفتر ششم پاسخ به شبهات کلامی با عنوان عدل الهی به قلم محمدحسن قدردان قراملکی پاسخی است درخور و جامع به شبهات موجود در حوزه عدل الهی و گامی است شایسته در زدودن این شبهات با رویکرد تحلیلی و توصیفی.
نقد شبهاتی در حوزه بلایای طبیعی، فلسفه شرور در عالم حیوانات، سّر خلقت شیطان و مهلت وی، فلسفه شرور و ناعدالتی(شرور اخلاقی، طبیعی و تبعیض ها) در عالم انسانی و بررسی شبهه ناسازگاری کیفرهای اخروی با عدالت الهی، از جمله مباحث مهم این اثر شمرده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader