سبد خرید

چرایی و چگونگی مجازات در کتابی از دکتر جعفر یزدیان جعفری

واکنش در برابر کسانی که قواعد پذیرفته شده و الزامی جامعه را نقض می کنند، همواره وجود داشته است لیکن چون واکنش در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده است، از جمله پرسش هایی که از دوره حقوق جزایی نوین به بعد به طور جدی ذهن فلاسفه و اندیشمندان حقوق را به خود مشغول کرده، این است که قانون گذار از واکنش اتخاذی نسبت به نقض بایدها و نبایدهای جامعه چه اهدافی را دنبال می کند و به بیان درست تر، باید دنبال کند و همین طور، برچه اساس و معیاری این مجازات باید توزیع شود تا آن اهداف تأمین گردد. کتاب چرایی و چگونگی مجازات به روش عقلی به تجزیه و تحلیل نظریه های موجود درباره پرسش های فوق پرداخته و درصدد اثبات نظریه تلفیقی درباره اهداف مجازات و بر همین اساس، اثبات لزوم رعایت تناسب بین مجازات و جرم و وضعیت مجرم درباره معیار لازم برای توزیع مجازات است و بر همین اساس حقوق کیفری ایران را ارزیابی می کند.
کتاب چرایی و چگونگی مجازات به قلم جعفر یزدیان جعفری به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول به چرایی مجازات و بخش دوم به چگونگی تعیین مجازات اختصاص دارد. در بخش اول طی سه فصل، دیدگاه های مبتنی بر سزادهی، سودانگاری و دیدگاه های تلفیقی مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم نیز که شامل سه فصل است؛ ابتدا اصل انسانی بودن مجازات با ابعاد مختلف آن و سپس اصول تناسب مجازات با جرم و تناسب مجازات با مجرم(تفرید مجازات) مورد مداقه قرار گرفته است.
کتاب چرایی و چگونگی مجازات به قلم جعفر یزدیان جعفری در 383 صفحه، 1000 نسخه و بهای 11000 تومان برای نخستین بار منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader