سبد خرید

انتشار کتاب مباحثه با جان هیک به قلم علی اکبر رشاد

محتوای کتاب مباحثه با جان هیک به طور عمده در فرایند مذاکرات و مکاتبات انتقادی ده ساله ای که در فاصله 2002م/1381ش تا 2012/م/1390ش، میان مؤلف و پروفسور جان هیک، صاحب نظریه پلورالیسم دینی، جریان داشته، فراهم آمده است.
کتاب مباحثه با جان هیک به قلم علی اکبر رشاد از سه بخش صورت بسته که بخش نخست آن شامل سه فصل می باشد:
1. گزارش فشرده مفاد مناظره ای که در تاریخ دوازدهم دسامبر 2002م (21/9/81 ش) در دانشگاه بیرمنگام، میان مؤلف و جان هیک، رخ داده است.
2. گفتار انتقادی مؤلف در نشست علمی ای که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تهران و با حضور هیک و عمدتاً در باب نقد نظریه وی، به تاریخ بیست و یکم فوریه 2005م (3/12/83 ش)، تشکیل یافته بود.
3. مقاله و سخنان ارائه شده از سوی جان هیک، که در نشست یاد شده و ناظر به نظرات مطرح شده در این جلسه، بوده است.
بخش دوم آن دربردارنده سه فصل در نقد تفصیلی نظریه پلورالیسم دینی، به ترتیب زیر است:
1. تبیین ابهامات مفهوم شناختی نظریه،
2. نقد روش شناختی نظریه،
3. نقد معرفت شناختی نظریه،
این سه فصل، بخشی از نقد مشبعی است که مؤلف بنا به تقاضای جان هیک، درباره نظریه نگاشته و برای او ارسال داشته است. پاسخ جان هیک به نقدهای فوق نیز فصل چهارم این بخش را تشکیل داده است.
بخش سوم کتاب نیز از مجموعه مقالات و مقالت های مکمل مفاد دو بخش پیشین، و نیز مکاتبات مؤلف و جان هیک، سامان پذیرفته است.
کتاب مباحثه با جان هیک به قلم علی اکبر رشاد در 246 صفحه،قطع رقعی، 2500 نسخه و بهای 5000 تومان برای نخستین بار منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader