سبد خرید

کتاب سیمای قرآنی جوان به قلم محمدباقر پورامینی منتشر شد.

قرآن کریم، ساحل نجاتی است که طوفان زدگان اقیانوس سرگشتگی را به سوی خود فرامی خواند و آرامشی پایدار به آنان ارزانی می دارد، مجموعه ای گرانبها از برنامه ها، درس ها و عبرت های زندگی ساز که هرکس به قدر ظرفیت وجودی خویش و آمادگی روحی اش از آن بهره می گیرد و عطش کمال خواهی خود را با آب حیات آیات آن فرو می نشاند. منشور جاودان بشریت، «عهد الهی» است که خداوند، خود نگاهبان آن است تا حفظ شود و از میان نرود و به دست نسل های هر عصر رسیده و آن را بخوانند، بشوند و در این رهگذر دوره رسالت را در درون خود بازسازی کنند و بعثتی مدام در ضمیر خویش بیافرینند. با انوار این مشعل ماندگار که به امانت در اختیار ماست، چونان روزگار عصر نزول، می توان جان و جهانی را برآشفت، ویران کرد و دوباره ساخت، در حریم آن کانون فروغ گستر، جهل درون و نظام جاهلیت برون را به عقل سرخ کشاند و خردورزی را با ایمان درآمیخت و بدین سان مختصات انسان کامل را از «کتاب» درآورد. در این میان، سلوک جان های مستعد و پاک جوان به یقین جریان آفرین خواهد بود؛ جریانی که منشعب از شور و شوق معرفتی مشتاقان آموزه های الهی بوده و این باور را به بار می آورد که می توان در اوان نورستگی جسم و روان به رغم همه وسوسه های شیطانی از میان پژواک فریادهای دل فریب دنیوی، همچنان به نوای روح نواز قرآن گوش جان سپرد.
کتاب سیمای قرآنی جوان به قلم محمدباقر پورامینی، تلاشی است با تکیه بر معجزه بی نظیر نبی خاتم(قرآن کریم) که پس از تبیین مفاهیم کلی به جلوه های توصیفی و هنجاری جوان و جوانی می پردازد و در ادامه، خواننده گرامی را با محورهایی چون ویژگی های جوانی، الگوهای جوانان، رفتارشناسی دینی جوان، رفتارشناسی اجتماعی جوان و باورهای اعتقادی جوان در این زمینه همراه سازد. هدف از نگارش این کتاب ارائه چهره قرآنی از حساس ترین برهه زندگانی بشر(جوانی) و لوازم و اقتضائات آن است که با قلمی روان طعم نشر را تجربه کند.
کتاب سیمای قرآنی جوان به قلم محمدباقر پورامینی در قطع رقعی، ۲۲۴ صفحه، ۲۵۰۰ نسخه و بهای ۵۰۰۰ تومان برای نخستین بار روانه بازار نشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...
preloader