سبد خرید

صبر و شکر دفتر دهم از مجموعه کتاب های اخلاق الاهی اثر حضرت آیت الله العظمی مجتبی تهرانی از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه خواهد شد.

صبر و شکر دفتر دهم از مجموعه کتاب های اخلاق الاهی اثر حضرت آیت الله العظمی مجتبی تهرانی از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد.
یکی از نیازهای فوری و مبرم انسان معاصر آگاهی استدلال پذیر و بهره وری آگاهانه از آموزه های اخلاقی اسلام است. مواجهه انسان با وقایع خوشایند و ناخوشایندی که در طول زندگی رخ می دهد یکی از زمینه های تکون و تجلی صفات و سجایای نفسانی است که در نظام اخلاق اسلامی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این زمینه است که صفاتی چون صبر و بی تابی، خشم و رضا و شکر و ناسپاسی پدید می آید. اهمیت و ارزش مثبت یا منفی این صفات در این نظام مبتنی بر نظریه توحید افعالی است که اثرگذار در هستی را یکی می بیند و همه حوادث و اتفاقات را مستند به یک اراده و برخاسته از یک تدبیر می داند؛ بنا بر این دیدگاه، واکنش انسان در یک حادثه تنها برخورد با یک حادثه نیست؛ بلکه مقابله و مواجهه با تدبیر و اراده پروردگاری است که آن را برای پیشرفت و سعادت انسان تجویز و در ظرف مناسب خود اِعمال کرده است. در این میزان است که گاهی حوادث ناخوشایند خواستنی می شود و نعمت و رفاه و آسایش تهدیدکننده به نظر می آید و انسان را به تلقی ویژه ای از آنچه بر سرش می رود هدایت می کند و به نوع خاصی از رفتار فرمان می دهد. بحث درباره همه صفاتی که در این سیاق آرایه جان یا آفت روح انسان می شود نیازمند مباحث گسترده ای است.
پیش از این دفتر چهارم(آفات زبان-بخش اول)، دفتر پنجم(آفات زبان-بخش دوم)، دفتر بیست و هفتم(پیوند با معصومان(ع)) و دفتر بیست و هشتم(پیوند با اهل ایمان) چاپ و بیش از ده نوبت تجدید چاپ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader