سبد خرید

نیاز بشر به دین در کتابی از غلامرضا میناگر

دین نشان می دهد که مبدأ و مقصد هستی چیست، چه مراتبی دارد و این مراتب چه ارتباطی با یکدیگر و با مبدأ و مقصد هستی دارند. ارائه نظام هستی از سوی دین ضروری است؛ زیرا دین باید به نیازهای طبیعی و زندگی انسان معنا و جهت دهد و آن ها را در جهت رشد انسان تنظیم و نسق داده و نیز به نیازهای فطری انسان پاسخ دهد و رابطه ای صحیح میان انسان با خدایش ایجاد کند و سیر انسان را در مراتب هستی به سمت رشد بگرداند و در آخرت او را به سعادت و کمال برسانند. لازمه همه این امور داشتن تصویری صحیح از نظام هستی است. دیندار با بهره گیری از عقل دینی و وحی الهی می تواند به این تصویر از نظام هستی دست یابد تا بتواند پیام دین را در موارد گفته شده و مشابه آن ها دریابد.
کتاب نیاز بشر به دین در شش فصل سامان یافته است:
فصل اول: چیستی انسان
فصل دوم: اساس نیاز انسان به دین
فصل سوم: نیازهای معرفتی فطری به دین
فصل چهارم: نیازهای انگیزشی و گرایشی فطری به دین
فصل پنجم: نیازهای فطری به معنا و مشروعیت زندگی و عمل
فصل ششم: نیاز به دین برای تنظیم و سامان بخشی به زندگی دنیوی
کتاب نیاز بشر به دین اثر غلامرضا میناگر در 196 صفحه، 2500 نسخه و بهای 3000 تومان برای نخستین بار منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader