سبد خرید

حقوق کودک در کتابی از غلامرضا پیوندی

کتاب حقوق کودک تلاشی در جهت پاسخ به یکی از دغدغه های مهم در موضوع کودکان است: کودکان از چه حقوقی برخوردارند و سازو کار مناسب، از نظر مقررات، برای حمایت از این حقوق و برقراری آن ها کدام است؟ همچنین تلاش بر این بوده است که به این بحث مهم و حساس به صورت تطبیقی نگاه شود: از منظر حقوق اسلام، اسناد بین المللی، حقوق موضوعه ایران و همچنین حقوق برخی کشورها.
مباحث کتاب حقوق کودک در دو بخش آمده است. بخش اول دو فصل دارد و فصل اول، دو مبحث. در مبحث اول، مباحث کلی و تعریف مفاهیم مهم بحث، از جمله مفهوم حقوق کودک و مفهوم کودکی و تبیین دوره کودکی(آغاز و پایان آن) و مباحث رشد و بلوغ مطرح شده است. در محث دوم، از منظری تاریخی، وضعیت کودکان و همچنین حقوق کودک در گذشته و حال و در جهان، ایران و اسلام تشریح شده است. فصل دوم نیز دو مبحث دارد: ابتدا، مبانی عام و اختصاصی حقوق کودک بررسی شده است و سپس در مبحث روش شناسی، دیدگاه های مختلف مطالعه و بررسی شده اند.
بخش دوم کتاب نیز حاوی دو فصل است: در فصل اول، حقوق کودک قبل از تولد و همچنین زمینه های شکل گیری آن تحلیل شده است. این مسائل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دوران بعد از تولد کودک مربوط می شود و برای آینده کودک اهمیت بسیار دارد. در نهایت، در فصل دوم از بخش دوم، سه مبحث پیش بینی شده است: مبحث اول به حقوق مدنی کودکان، بعد از تولد تا پایان دوران کودکی، اختصاص دارد: حق بر نام، حق بر رضاع، حق بر حضانت، ولایت و قیمومیت و … . در مبحث دوم، حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کودکان، مانند تابعیت و ملیت، حق برخورداری از آزادی، حق بر آموزش و تربیت و پرورش و … مطالعه و بررسی شده است. در پایان، در مبحث سوم، وضعیت کودکان خاص و کودکان دارای وضعیت های خاص بررسی شده است.
کتاب حقوق کودک به قلم غلامرضا پیوندی در 552 صفحه، 2500 نسخه و با بهای 8500 تومان برای اولین بار به چاپ رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader