سبد خرید

عقل در دین شناسی ابن رشد در کتابی از نادر شکراللهی

نقد و بررسی رابطه عقل و دین از جمله مواردی است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. در این میان به نظر می رسد راه حل ابن رشد در جمع عقل و دین یا فلسفه و دین از چند جهت مهم است. چراکه ابن رشد به قمروهای مشترکی بین این دو حوزه معرفتی قائل بود و اگر کسی این راه را برگزیند، وارد میدانی شده است که در آن میدان، داوری در مواقع تعارض نیازمند تلاش فکری فوق العاده ای است.
معروف آن است که ابن رشد در جمع دین و فلسفه راه حل جدیدی عرضه کرده است. نویسندگان از نظریهاو برداشت های مختلفی داشته اند. بعضی بر این باورند که این فیلسوف قرطبه، دین را تابع فلسفه یونانی قرار داد و معرفت فلسفی را برترین معرفت دانست. بعضی دیگر به خلاف این نظریه رأی داده اند، و قول سوم که طرفداران زیادی در قرون وسطی یافت آن است که او در این تلاش خود به نظریه حقیقت دوگانه رسید. هرسه این فرضیات قابل بررسی است و نویسنده کوشیده است با توجه به متون باقی مانده، به کشف نظر او بپردازد.
فصل اول: مبادی تصوری و تصدیقی
فصل دوم: ابن رشد و عقل و دین
فصل سوم: عقل و مبانی دینی
فصل چهارم: تعارض یا سازگاری آموزه های وحیانی و عقلی در حوزه نظری
فصل پنجم: نسبت عقل و دین در حوزه عملی
کتاب عقل در دین شناسی ابن رشد اثر نادر شکراللهی در قطع رقعی، شمارگان 2500 نسخه،308 صفحه و با قیمت 4500 تومان برای اولین بار منتشر شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 88503341 و 88505402 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader