سبد خرید

جدیدترین آثار محمدرضا سرشار

سه دفتر از مجموعه بیست جلدی «درباره ادبیات داستانی» به نام های «پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان»، «انواع نقد ادبی» و «نقد ادبی: کارکردها و آفات»
این آثار، در عین کوچکی، با مدنظر قرار دادن همه جنبه های مهم و مورد لزوم مباحث مطروحه، بر آن است که عمق و جامعیت موضوع را حفظ کند. در نتیجه فرهیختگان عرصه های مورد اشاره – اعم از مدرسان، منتقدان ادبی و نویسندگان –نیز می توانند مخاطبان آن باشند. همچنین بیان ساده و روان و همه فهم مسائل، این مجموعه را قابل استفاده علاقمندان به ادبیات، ادب جویان و دانشجویان رشته ادبیات می سازد. بی پیرایگی مطالب، پرداختن به حاقموضوع مورد بحث و خودداری از ورود به بحث های حاشیه ای، همچنین تفکیک مطالب در قالب کتاب های جداگانه، سبب کوچکی و کم حجمی مجلدهای این مجموعه شده است. تفاوت دیگر این مجموعه با مجموعه های به ظاهر مشابه، در غیرانفعالی بودن، و داشتن جنبه تحلیلی و انتقادی نسبت به مقوله های مطروحه، و طرح جنبه های مختلف(مثبت و منفی) مسئله – در کنار هم – است.
دفتر اول با عنوان پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان در قطع جیبی، شمارگان 2500 نسخه،143 صفحه و با قیمت 2500 تومان به مطالب زیر می پردازد:
علاقه شاهان به داستان
علاقه توده مردم به شنیدن داستان
داستان در ادبیات کلاسیک ما و جهان
نقش و اهمیت داستان در دوران معاصر
دفتر دوم با عنوان انواع نقد ادبی در قطع جیبی، شمارگان 2500 نسخه، 190 صفحه و با قیمت 3000 تومان به مطالب زیر می پردازد:
نقد اخلاقی – فلسفی،نقد ارسطویی، نقد اسطوره ای(کهن الگویی)، نقد اصالت زن(فمینیستی)، نقد انتظامی، نقد براساس انواع ادبی، نقد پدیدارشناختی، نقد تأثرگرا(امپرسیونیستی)، نقد تأویلگرا(هرمنوتیک)، نقد تاریخی – تذکره ای، نقد تطبیقی، نقد تفسیری، نقد تکوینی، نقد توصیفی، نقد جامعه شناختی، نقد خلاق، نقد خواننده محور، نقد روانشناختی، نقد زبانشناختی، نقد ساختارگرا، نقد ساختارشکن،نقد شکل(صورت، قالب، فرم)گرا، نقد عملی، نقد عینی، نقد کثرتگرا، نقد کنشی، نقد متون، نقد محاکاتی، نقد نمودگرایی، نقد نو، نقد سیاسی، نقد غیرسیاسی
دفتر سوم با عنوان نقد ادبی: کارکردها و آفات در قطع جیبی، شمارگان 2500 نسخه، 137 صفحه و با قیمت 2500 تومان به مطالب زیر می پردازد:
فایده های نقد
آفات و تبعات منفی نقد
نکته های کلیدی، برای نقد یک داستان
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 88503341 و 88505402 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader