سبد خرید

کتاب فهم در دام تاریخی نگری منتشر شد.

کتاب حاضر به تبیین و نقد آرا و دیدگاه های هانس گئورگ گادامر، فیلسوف شهید و معاصر آلمانی در موضوع «فهم» پرداخته و در ضمن آن در خصوص مبحثی درازدامن در فلسفه غرب و تقریباً مسکوت در جوامع فکری اسلامی، یعنی موضوع «تاریخی نگری»، تحقیقی بدیع ارائه می کند و از آنجا که جناب مارتین هیدگر و به پیروی از او، گادامر، از بنیان گذاران تاریخی نگری فلسفی هستند و شخص گادامر آرای قابل توجه و تأثیرگذاری را در باب فهم مطرح نموده اند، کتاب بر محور نقد و توضیح نظرات وی استوار است.
بخش اول: تاریخی نگری
فصل اول: تعریف
فصل دوم: پیشینه و خاستگاه
فصل سوم: تطورات معنایی هیستوریسیزم
فصل چهارم: نقد هیستوریسیزم
بخش دوم: گادامر و تاریخ مندی فهم
فصل اول: اشاره ای به آرای دیلتای و هیدگر
فصل دوم: هرمنوتیک فلسفی گادامر و تاریخی نگری
بخش سوم: نقد و بررسی دیدگاه های گادامر در زمینه تاریخ مندی فهم
فصل اول: اشکال خودانکاری و متناقض نما بودن نظریه گادامر
فصل دوم: نسبی گروی در هرمنوتیک فلسفی
فصل سوم: ذهن گروی در هرمنوتیک گادامر
فصل چهارم: اشکالات مبنایی وارد بر گادامر
کتاب فهم در دام تاریخی نگری: گادامر و تاریخ مندی فهم اثر محمدعرب صالحی در قطع رقعی، شمارگان 2500 نسخه،328 صفحه و با قیمت 5000 تومان برای اولین بار منتشر شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 88503341 و 88505402 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader