سبد خرید

مبانی کلامی، برایند و برونداد فهم دین در کتابی از رمضان علی تبار فیروزجائی

کتاب بر این فرضیه استوار است که فهم دین به عنوان یک دانش، همانند سایر علوم بر یک سری اصول مسلم و مبانی مختلفی استوار است که مبانی کلامی از جمله آن می باشد. این مبانی عبارتند از مبانی مبدأشناختی، مبانی دین شناسی، مبانی وحی شناسی و … که پذیرش این اصول، نقش مستقیم و غیرمستقیم در فهم  معرفت دینی خواهد داشت. در این موضوع، با توجه به ماهیت کلامی آن، ار روش اسناد و مدارکی و کتابخانه ای بهره گرفته شده و اطلاعات و یافته های به دست آمده نیز به روش عقلی و استدلالی، تجزیه و تحلیل شده است.
کتاب فهم دین متشکل از کلیات و دو بخش اصلی است. کلیات آن به دو امر می پردازد: امر اول به مباحث مقدماتی، نظیر پرسش های تحقیق، بیان فرضیه، روش پژوهش، تاریخچه بحث، اهمیت و ضرورت آن و پیش انگاره های تحقیق اختصاص دارد. امر دوم از کلیات، مربوط به مفهوم شناسی است. در این قسمت، واژه کلام، مبانی، فهم، دین و مفهوم های مرتبط با آنها، تبیین و تشریح و مراد مؤلف از این مفهوم ها در تحقیق مشخص شد. پس از طرح کلیات تحقیق، وارد بدنه اصلی تحقیق شده و آن عبارت است از مبانی کلامی فهم دین و برایند و برونداد آن است. در بخش اول، مبانی کلامی فهم دین، استخراج و تبیین شده است و در بخش آخر نیز برایند و برونداد آن مبانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
– کلیات
– بخش اول: مبانی کلامی فهم دین 
  فصل اول: مبانی مبدأ(مصدر) شناختی 
  فصل دوم: مبانی راهنماشناختی 
  فصل سوم: مبانی راه(دین) شناختی 
  فصل چهارم: مبانی وحی شناختی(قرآن شناختی) 
  فصل پنجم: مبانی مخاطب شناختی
– بخش دوم: برایند و برونداد مبانی کلامی 
  فصل اول: معناداری گزاره های دینی 
  فصل دوم: عقلایی و فطری بودن زبان دین 
  فصل سوم: اصالت و محوریت متن و ماتن در فهم دین 
  فصل چهارم: اعتبارسنجی فهم دین(حجیت فهم دین)
– خلاصه
کتاب فهم دین: مبانی کلامی، برایند و برونداد اثر جناب آقای رمضان علی تبار فیروزجائی در 654 صفحه، 2500 نسخه و بهای 9000 تومان برای اولین بار چاپ شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 88505402 و 88503341 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader