سبد خرید

به بهانه سالروز شهادت استاد مزتضی مطهری

ضرورت ترویج هرچه بیشتر افکار شهید استاد مرتضی مطهری، کانون اندیشه جوان را بر آن داشت که مجموعه فاخری را با تکیه بر تمام آثار منتشر شده استاد و به صورت موضوعی آماده نماید.
مجموعه فوق دارای ویژگی های زیر است:
1.هر کتاب به تنهایی یک موضوع مستقل را دنبال کند؛
2.اصل بر به گزینی باشد و دیدگاه استاد به صورت موضوعی، از تمام آثار مکتوب و همچنین یادداشت های منتشر شده، چکیده سازی شود؛
3.دخل و تصرف نگارنده در حد گردآوری، اقتباس، تلخیص، تلفیق و تنظیم مطالب، در ساختاری مشخص و با یک فصل بندی نو و جذاب باشد؛
4.برای اتقان و اعتبار اثر، همه مطالب به آثار مکتوب شهید مطهری مستند شود و در پاورقی ها، خواننده بر حسب مورد به مجموعه آثار (م.آ)، یادداشت ها (یا) و یا آثار مستقل استاد ارجاع داده شود؛
5.توضیحات نگارنده، جدای از متن و در مقدمه یا پس گفتار ارائه شود.
در سال 1389 چلچراغ حکمت با چهل عنوان مستقل منتشر شد.
مجموعه فوق در راستای آشنایی نسل جوان و دانش پژوه تدوین گردیده است و شرایط را برای مطالعه دقیق و کامل آثار استاد شهید مرتضی مطهری را فراهم می آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader