سبد خرید

جدیدترین اثر دکتر رضا داوری اردکانی منتشر شد.

کتاب ما و تاریخ فلسفه اسلامی گرچه سیری در تاریخ فلسفه اسلامی است؛ اما یک تاریخ فلسفه مثل دیگر تاریخ فلسفه­ها نیست که صرف گزارش خلاصه افکار و آرای فیلسوفان باشد. کتابی که عنوانش ما و تاریخ فلسفه اسلامی است، می توانست تاریخ فلسفه نباشد، بلکه متضمن بیان نسبتی باشد که ما با فلسفه اسلامی و تاریخ آن داریم. در تدوین این تاریخ دو نکته مهم مدنظر بوده است:
نخست، توجه و اشاره به وجهه نظر تجددمآبانه، در خصوص گذشته و به ویژه درباره فلسفه گذشتگان است. در این مورد به جای اینکه مؤلف درباره درستی و نادرستی نظر اینان حکم کند، اندیشیده است که آنها چگونه و تا چه اندازه توانسته اند و می توانند به فهم و درک گذشته و آرای گذشتگان پی ببرند.
نکته دوم، تأمل در جهت سیر فلسفه اسلامی و مقام این فلسفه در قیاس با فلسفه یونانی و فلسفه جدید است.
در این کتاب خطی رسم شده است که پیوند میان فلسفه­ها از فارابی تا عصر حاضر را نشان می دهد. این خط، خط وحدت و جمع میان دین و فلسفه و محور دوران آتش بس در جنگ دائم میان فلسفه و سیاست، در عین حفظ آتش زیر خاکستر است.
کتاب ما و تاریخ فلسفه اسلامی در سه بخش سامان یافته است:
بخش اول: قوام و تأسیس فلسفه اسلامی
بخش دوم: گزارش مختصر تاریخ فلسفه اسلامی
بخش سوم: وضع فلسفه در ایران و مقام فلسفه اسلامی
کتاب ما و تاریخ فلسفه اسلامی اثر جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی در 616 صفحه، شمارگان 2500 نسخه و قیمت 8200 تومان برای اولین بار به چاپ رسید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 88503341 و 88730446 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader