سبد خرید

کتاب نقد و ارزیابی گفتمان های اجتماعی- سیاسی مطرح در جمهوری اسلامی منتشر شد.

کتاب نقد و ارزیابی گفتمان های اجتماعی-سیاسی مطرح در جمهوری اسلامی به موضوع نقد و ارزیابی گفتمان های سیاسی و اجتماعی مطرح در جمهوری اسلامی ایران از 2 خرداد 1376 تا 22 خرداد 1388 پرداخته است.این اثر حول پرسشی اساسی تکوین یافته است: آیا روش تحلیل گفتمانی می تواند مبنایی برای تحلیل گفتمان های سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در مقطع زمانی یاد شده باشد؟
نگارنده محترم با برابری دو گفتمان «اصلاح طلبی» و «اصول گرایی عدالت خواه» کوشیده است با تبیین، ارزیابی و مقایسه آنها، دلایل محوری و فرعی هر گفتمان را بازشناخته و با ارجاع به کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی هریک به آسیب شناسی نظام های معنایی و گفتمانی بپردازد.
فصل اول: کلیاتی در باب مفهوم گفتمان و تحلیل گفتمانی
– مفهوم گفتمان
– تحلیل گفتمانی
فصل دوم: پیشینه تحلیل گفتمانی در مطالعات اسلام و ایران
– مطالعه گفتمان های تشیع و تسنن
– مطالعات گفتمانی تا پیروزی انقلاب اسلامی
– مطالعات گفتمانی اسلام سیاسی
– مطالعات گفتمانی پس از انقلاب اسلامی
– مطالعات گفتمان اصلاح طلبی و جریان دوم خرداد
– مطالعات گفتمانی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم: تحلیل گفتمان اصلاح طلبی
– ظهور و افول گفتمان سازندگی
– ظهور گفتمان اصلاح طلبی
– نظام معنایی و دال های گفتمان اصلاح طلبی
– دال های گفتمان اصلاح طلبی در بیان خاتمی
– نقد و ارزیابی گفتمان اصلاح طلبی
فصل چهارم: تحلیل گفتمان اصول گرایی عدالت خواه
– ظهور گفتمان اصول گرایی عدالت خواه
– نظام معنایی و دال های گفتمان اصول گرایی عدالت خواه
– نقد و ارزیابی گفتمان اصول گرایی عدالت خواه

کتاب نقد و ارزیابی گفتمان های اجتماعی – سیاسی مطرح در جمهوری اسلامی حاصل تلاش دکتر بهرام اخوان کاظمی در 288 صفحه و شمارگان 2500 نسخه با بهای 4000 تومان برای اولین بار منتشر شد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88503341 و 88505402 تماس حاصل فرمایید.

“””

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader