سبد خرید

دفتر دوم کتاب پیش درآمدی بر رویکردها و مکتب های ادبی منتشر شد.

ویژگی مهم نگاه مؤلف به مکتب ها و رویکردهای ادبی در این کتاب در مقایسه با دیگر آثار موجود در این زمینه جدا از صبغۀ فلسفی بحث و توجه به بنیان های نظری هریک از مکاتب ادبی، ارائۀ رویکردی نقادانه نسبت به مبانی تفکر فلسفی غرب و بنیان ها و مفروضات تئوریک مکتب ها و رویکردهای ادبی است که کاملاً منحصر به فرد می باشد. در این اثر همچنین تقسیم بندی نوینی از ادبیات غیررئالیستیِ قرن بیستم غربی ارائه شده است.
فصل اول: دربارۀ رمان و پیشگامان آن
فصل دوم: رئالیسم و بنیادهای نظری آن
فصل سوم: ناتورالیسم و بنیادهای نظری آن
فصل چهارم: ادبیات پسارئالیستی و اقسام آن
کتاب پیش درآمدی بر رویکردها و مکتب های ادبی(دفتر دوم: از عصر رئالیسم تا ادبیات پسامدرن) در 300 صفحه و شمارگان 2500 نسخه جدیدترین اثر آقای شهریار زرشناس با قیمت 4000 تومان به بازار نشر عرضه شد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88503341 و 88505402 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader