سبد خرید

کتاب بررسی فقهی خرید و فروش اسکناس منتشر شد.

پول عصر تشریع و نیز پول های امروزی(پول های اعتباری)، موضوع انواع احکام فقهی اند. این پدیده عرفی همسو با تحّولات بسیار پیچیده در عرصه های مختلف، به نحو پیچیده ای متحّول شده، و هر از چندگاهی شکل نوپیدایی از خود را در صحنه زندگی بشر بروز داده است؛ به طوری که پول های امروزی از نظر ماهیّت، ویژگی ها و کارکردها، تفاوت های فراوانی با پول های عصر تشریع دارند. انواع نظریه ها و سیاست های پولی در ارتباط با پول، در بستر اقتصادهای دنیا شکل گرفته است. سیاست های پولی باید در چارچوب احکام فقهی پذیرفته شده، انجام پذیرد. اندک فاصله گرفتن سیاست های پولی و عملکرد نهادهای کلان از موازین شرعی در رابطه با پول، موجب فاصله گرفتن فعالیت های اقتصادی جامعه از موازین شرعی خواهد شد. بنابراین، دستگاه فقه اسلام باید هماهنگ با تحوّلات فراوان و پیچیده این پدیده مؤثر در زندگی مردم، آن را به دقت شناخته، احکام به کارگیری انواع آن را بیان کند تا مردم در زندگی خود و کارگزاران پول و بانک نظام جمهوری اسلامی ایران، آن را در فعالیت های اقتصادی خرد و کلان، مطابق با موازین شرعی به کار گیرد.
اسکناس موضوع انواع احکام فقهی است؛ اما کتاب خرید و فروش اسکناس، در هفت فصل تنها به بررسی این حکم می پردازد: آیا خرید و فروش اسکناس راهکار مشروعی است؟ در صورت صحیح بودن، آیا هم نقد و هم نسیه معامله آنها درست است؟ آیا ربای معاملی در آنها جاری می شود؟
فصل اول: کلیات(پول و ابعاد آن)
فصل دوم: بیع(خرید و فروش)
فصل سوم: ربا
فصل چهارم: حیله های ربا
فصل پنجم: بررسی قول مخالفین خرید و فروش اسکناس
فصل ششم: بررسی قول موافقین خرید و فروش اسکناس
فصل هفتم: بررسی تفصیلی موضوع و تبیین قول مختار

کتاب خرید و فروش اسکناس(بررسی فقهی)  به قلم احمدعلی یوسفی با قیمت 3000 تومان و در شمارگان 2500 نسخه برای اولین بار منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader