سبد خرید

منابع طبیعی از دیدگاه اقتصاد اسلامی

کتاب اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام اثر سعید فراهانی فرد در حجم 352 صفحه و با قیمت 4500 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

منابع طبیعی، به جهت نقشی که در توسعه کشور، سالم سازی محیط زیست و پایداری توسعه و برقراری عدالت دارند، در اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. از طرفی، توجه بیش از حد به رشد اقتصادی با نگرش افزایش فیزیکی تولید ناخالص داخلی، در طی قرن ها و دهه های گذشته، آثار زیان باری بر منابع طبیعی به خصوص منابع زیست محیطی ایجاد کرده و موجودیت و استمرار آن ها را با خطر مواجه ساخته است. این نگرانی ها سبب شده است بحث استفاده پایدار از منابع طبیعی در ادبیات اقتصادی به طور جدی مطرح گردد. فرضیه نویسنده در این تحقیق این است که بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام، با توسعه پایدار و عناصر اساسی آن یعنی حفظ محیط زیست و عدالت سازگاری دارد. برای اثبات این فرضیه بعد از بررسی مقایسه ای مالکیت و شیوه های بهره برداری در ادیان و مذاهب و نظام های اقتصادی، دیدگاه مکتب اسلام در این باره مورد مداقه قرار گرفته است. در بخش های بعدی توسعه پایدار و عناصر اصلی آن بررسی شده و با توجه به اصول مستخرج از آیات، روایات و فقه، مدل کلی بهره برداری از منابع طبیعی ترسیم شده و سازگاری این مدل با توسعه پایدار به اثبات رسیده است.

کتاب اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام مشتمل بر یک مقدمه و هفت فصل است که ابعاد مختلف بحث در این فصل ها مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل اول: مالکیت منابع طبیعی

فصل دوم: بهره برداری از منابع طبیعی

فصل سوم: منابع طبیعی و توسعه پایدار

فصل چهارم: منابع طبیعی و محیط زیست

فصل پنجم: عدالت در بهره برداری از منابع طبیعی

فصل ششم: اصول مفروض در بهره برداری منابع طبیعی در اسلام

فصل هفتم: جمع بندی و نتیجه گیری(مدل بهره برداری از منابع طبیعی در اسلام)

علاقمندان برای تهیه کتاب در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب می توانند به شبستان اصلی، راهرو19، غرفه12 مراجعه فرمایند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader