سبد خرید

کتاب مطابقت صور ذهنی با خارج منتشر شد.

«معرفت» یعنی فهم درست از حقایق هستی، یکی از آرزوهای دیرینه بشر بوده و هست؛ چرا که آدمی تنها در پیمودن این راه خواهد توانست قله های رفیع عظمت انسانی را فتح کرده، هویت خویش را تحقق بخشد، هویتی که کشف حقیقت آن نیز با «معرفت» گشوده خواهد شد، معرفتی که از «جهل مرکب» به دور و منطقاً ملازم صدق و عقلاً تشکیک ناپذیر باشد. و این کتاب کوششی است برای نشان دادن راه اکتساب چنین معرفتی.

کتاب مطابقت صور ذهنی با خارج پژوهشی است معرفت شناسانه درباره اصول و مبانی معرفت به منظور تحقیق درباره «ارزش شناخت» در راستای پاسخ به مهم ترین اشکالات شکاکانه و تحکیم مبانی اندیشه و ترسیم هندسه یقین.

اهل نظر می دانند که مبحث «رئالیسم معرفت شناختی» یا «ارزش شناخت» از عمیق ترین و پیچیده ترین موضوعات تفکر بشری است که نوعاً اندیشه های بزرگ را در چنبره خود به پیچ و تاب واداشته است. این مسأله ژرف ترین و در عین حال ریباترین مباحثات را در ساحت اندیشه برانگیخته، و هم اکنون نیز زنده و پویا در معراج اندیشه حضور دارد. از این رو پرداختن بدان از اوجب واجبات به فتوای خرد و منطق معرفت است؛

کتاب مطابقت صور ذهنی با خارج از سه بخش تشکیل شده است:

بخش اول: تحلیل عناصر معرفت

فصل اول: شناخت ذهن؛ فصل دوم: شناخت صور ذهنی؛ فصل سوم: نفس الامر و مناط صدق؛ فصل چهارم: مطابقت و هویت صدق.

بخش دوم: معرفت و مطابقت

فصل پنجم: سرشت معرفت و ضرورت توجیه؛ فصل ششم: صور ذهنی و مطابقت؛ فصل هفتم: قضایا و چالش صدق.

بخش سوم: معرفت و شکاکیت

فصل هشتم: سیمای شک و یقین؛ فصل نهم: هفت خوان شکاکیت؛ فصل دهم: گذر از هفت خوان شکاکیت.

کتاب مطابقت صور ذهنی با خارج با قیمت 11000 تومان عرضه می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88503341 و 88505402 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader