سبد خرید

موج فتنه به چاپ دوازدهم رسید.

کتاب موج فتنه از جمل تا جنگ نرم به قلم احمدحسین شریفی طی چهل روز از زمان انتشار به چاپ دوازدهم رسید.

این کتاب ابعاد مختلف فتنه را از «جمل تا جنگ نرم» با تأکید بر سخن و سیره امام علی(ع) بیان می دارد. احمدحسین شریفی در این کتاب به مفهوم شناسی و توصیف شرایط و موقعیت های فتنه خیز می پردازد. همچنین بسترهای اجتماعی ایجاد فتنه را بررسی می کند، سپس به شگردها و شیوه های فتنه گران برای ایجاد فتنه در جامعه می پردازد.

مؤلف به توضیح برخی از پیامدهای مثبت و منفی فتنه  و در نهایت به شیوه های مبارزه با فتنه می پردازد و راه های مبارزه کوتاه مدت و بلندمدت با فتنه را تبیین می کند.

این مباحث می تواند برای مخاطب راهگشای خوبی برای برون رفت از فضای غبارآلود و تاریک فتنه و در امان ماندن از آسیب های معنوی و اجتماعی آن باشد. در عین حال با تکیه بر سخنان امام علی(ع)، راه و روش مبارزه با فتنه به متصدیان فرهنگی و نخبگان علمی جامعه نشان داده می شود.    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader