سبد خرید

به زودی منتشر می شود.

کتاب بازتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان حاصل کوشش علمی محقق ارجمند آقای  سیدمهدی طاهری در گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که به زودی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر و روانه بازار نشر می شود.
این کتاب یکی از وجوه گشترش و بازتاب انقلاب اسلامی بر دیگر مناطق جهان، یعنی موضوع مهم تأثیر انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان را مورد بررسی قرار داده است. تحولات اخیر سال های اخیر لبنان و نقش آفرینی شیعیان این کشور در تحول های لبنان و خاورمیانه و بن بست کشاندن تمامی نقشه های قدرت های جهانی در خاورمیانه، بیش از پیش بر اهمیت و ضرورت آشنایی جامعه ایران با مسائل شیعیان لبنان می افزاید. مؤلف این اثر، افزون بر مطالعات کتابخانه ای به مطالعات میدانی در ایران و لبنان نیز پرداخته و حاصل تلاش خود را در قالب این کتاب ارائه داده است.
مؤلف در نگارش این کتاب از روش تطبیقی تاریخی و مقایسه ای استفاده کرده و بر مبنای آن، ابتدا به بررسی وضعیت جامعه لبنان بالخصوص شیعیان لبنان تا قبل از انقلاب اسلامی در تمام عرصه ها پرداخته است تا بتوان با درک این وضعیت، به میزان تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر آن ها شناخت یافت و به ابعاد بازتاب انقلاب اسلامی در میان شیعیان و موانع تأثیرگذاری این انقلاب بر آن ها پرداخت.
خوانندگان این اثر، افزون بر آشنایی اجمالی با جغرافیای طبیعی و انسانی لبنان و ادیان و اقوام آن، آشنایی مفیدی با شیعیان لبنان و سیر تحولات و نقش آفرینی آن ها در آن منطقه و تأثیر انقلاب اسلامی بر این فرایند آشنا می شوند.
دغدغه اصلی مؤلف در نگارش این کتاب، بررسی این موضوع بوده است که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیرات موفقیت آمیزی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در میان شیعیان لبنان داشته و با چه موانعی در این زمینه ها روبه رو بوده است؟
این کتاب در حجم 339 صفحه و با قیمت 5000 تومان روانه بازار نشر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader