سبد خرید

کتاب جبران خسارت بزهدیده منتشر شد.

کتاب جبران خسارت بزهدیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی اثر دکتراحمد حاجی ده آبادی در حجم 544 صفحه و با قیمت 6000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

هدف عمده کتاب جبران خسارت بزهدیده  به هزینه دولت و نهادهای عمومی کنکاش پیرامون یکی  از مهم ترین موضوعاتی است که از یک سو دولت و دولتمردان را به خود مشغول کرده و می کند و از سوی دیگر دانشمندان و اندیشمندان به انحای مختلف آن را توصیه کرده و می کنند.
این کتاب در چهار بخش سامان یافته است. بخش اول به مفهوم شناسی و قلمرو بحث و جایگاه جبران خسارت بزهدیده در سیاست جنایی اختصاص یافته است که خود از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از مفهوم شناسی و تعیین قلمرو بحث و فصل دوم در مورد جایگاه جبران خسارت بزهدیده در سیاست جنایی بحث می کند.
بخش دوم که با عنوان « از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران دولتی خسارت بزهدیده» نامگذاری شده است، شامل سه فصل می باشد. ابتدا از مبانی، ماهیت و اهداف مسئولیت بزهکار در جبران خسارت بزهدیده و اصول و شرایط حاکم بر این جبران بحث می شود (فصل اول)؛ سپس به بررسی ضرورت وجود دیگر نهادهای جبران کننده خسارت که عبارت از دولت و نهادهای عمومی است پرداخته می شود (فصل دوم)؛ در نهایت درباره پیشینه، اهداف و چالش های فراروی جبران دولتی خسارت بحث می شود (فصل سوم).
بخش سوم که به نوعی مهم ترین بخش کتاب به شمار می رود، به مبانی، اصول و شرایط حاکم بر جبران دولتی خسارت می پردازد. در این بخش در فصل اول و دوم به ترتیب از مبانی حقوق و مبانی و ادله فقهی و سپس از اصول و شرایط حاکم بر این جبران در فصل سوم صحبت می شود.
آخرین بخش به منابع قانونی جبران دولتی خسارت در ایران و انگلستان اختصاص یافته است که حاوی دو فصل می باشد؛ ابتدا به منابع قانونی در ایران و سپس در انگلستان پرداخته می شود.
در پایان نیز ضمن بیان خلاصه مطالب و پیشنهادهای مؤلف، ترجمه طرح جبران خسارت صدمات کیفری 2001 به عنوان ضمیمه آورده شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader