سبد خرید

کتاب هویت شناسی ادبیات و نحله های ادبی معاصر بر پیشخوان

کتاب هویت شناسی ادبیات و نحله های ادبی معاصر اثر کامران پارسی نژاد از سری کتابهای دانشجوی کانون اندیشه جوان در حجم 288 صفحه و با قیمت 3200 تومان بر پیشخوان کتابفروشی ها قرار گرفت.

از آنجا که ادبیات معاصر و نحله های ادبی مدرن به تصویرگری عمق زندگی می پردازند، دریافت انسان را از ساحت سیال هستی نمایان می سازند، منادی ظهور اندیشه های نو هستند، و در نهایت دیدگاه ها و نقطه نظرات فیلسوفان متفاوت را تجربه می کنند. درک و شناسایی هویت ادبیات نیازمند فهم فعال است و اینجاست که وظیفه منتقد و نقد ادبی در تشریح و بازشناخت چهره حقیقی آن مشخص می گردد. در مجموعه مقالات ارائه شده در کتاب هویت شناسی ادبیات و نحله های ادبی معاصر، بیشتر سعی شده تا جریان های مطرح و جنجال برانگیز معاصر در وادی ادبیات، ادبیات داستانی و مکاتب ادبی به بوته نقد سپرده شود.

از ویژگی های مباحث مطرح شده، تازگی و بدیع بودن مطالب ارائه شده می باشد. از مهم ترین مضامین مورد بررسی قرار گرفته در مقالات می توان به بازکاوی نقش کشورهای استعمارگر و تأثیر ادبیات استعمار نو در جریان سازی های یک سویه و هدفمند و تحت کنترل درآوردن برخی جریان های ادبی برخاسته از بطن مردم و ملل تحت سیطره اشاره داشت.

کتاب هویت شناسی ادبیات و نحله های ادبی معاصر در هجده فصل سامان یافته است:

فصل اول: فمینیسم ادبی در غرب

فصل دوم: ساختارگرایی، پساساختارگرایی و ساختارشکنی

فصل سوم: مبانی و ساختار رئالیسم جادویی

فصل چهارم: مینی مالیسم، داستان کوتاه کوتاه یا داستان کارت پستال

فصل پنجم: مدرنیسم و رمان مدرن

فصل ششم: پست مدرنیته، داستان پست مدرن و پیامدهای آن

فصل هفتم: رسالت واقعی رمان تاریخی

فصل هشتم: رمان سیاسی و زیرساخت های آن

فصل نهم: رمان عقاید

فصل دهم: داستان و تجربه مهاجرت

فصل یازدهم: ادبیات استعمار نو

فصل دوازدهم: ادبیات زنان زیبارو

فصل سیزدهم: ادبیات آسیایی- آمریکایی

صل چهاردهم: ادبیات آفریقایی- آمریکایی

فصل پانزدهم: جنگ ویتنام و تحول در ژانر ادبیات جنگ

فصل شانزدهم: تحلیل رمان (از پیش ساختارگرایی تا پسامدرنیته)

فصل هفدهم: پیوند ادبیات و انقلاب

فصل هجدهم: پساساختارگرایان و تئوری مرگ نویسنده

علاقمندان برای تهیه کتاب و دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 88503341و 88505402 تماس حاصل نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader