سبد خرید

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بر روی پیشخوان

کتاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اثر ناصر قربان نیا توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حجم 592 صفحه و با قیمت 6200 تومان منتشر شد. 

آنچه در این کتاب بررسی می شود این است که نظام بین الملل حقوق بشر و بشردوستانه، دو نظام حقوقی به ظاهر متفاوتند که هریک بخشی از حقوق بین الملل را می سازند. نه حقوق بشردوستانه بخشی از حقوق بشر است و نه معقول است که حقوق بشر بخشی از حقوق بشردوستانه باشد. همچنین نباید آن دو نظام را یکی پنداشت. هرچند این دو نظام نقاط مشترک متعددی دارند، اما از جهاتی نیز از یکدیگر متفاوتند. رأی صواب آن است که این دو شاخه از حقوق بین الملل مکمل یکدیگرند و هر دو هدفی مشترک و واحد را دنبال می کنند که عبارت است از توسعه حمایت از افراد در زمان صلح یا در زمان منازعات مسلحانه. بنابراین حقوق بشر و بشردوستانه نمی توانند نقش های متضاد ایفا کنند.روش پژوهش در کتاب حقوق بشر و بشردوستانه تحلیلی است.
کتاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست از مبنای مشترک حقوق بشر و بشردوستانه و زوایای مختلف کرامت انسانی به عنوان مهم ترین مبنای مشترک موشکافی و آنگاه از حقوق طبیعی و توجیه اخلاقی حقوق بشر سخن گفته می شود.
در بخش دوم، افزون بر بررسی ماهیت قواعد و چارچوب هنجاری دو نظام، در مورد پیوند و نفوذ متقابل حقوق بشر و بشردوستانه بحث خواهد شد. پس از تبیین مبانی، توجیهات، ماهیت، چارچوب هنجاری و تعامل دو سویه، وارد قلمرو اجرا شده، از ضمانت اجرا و تفاوت های دو نظام از حیث سازوکارهای تضمین سخن گفته می شود.
 در بخش سوم به اضافه بحث از نهادهای مسئولیت کیفری فردی، صلاحیت جهانی و بی کیفری، به تعهد تضمین قواعد در دو نظام و مداخله بشردوستانه توجه نموده، سرانجام گاهی به نهادهای نظارتی قضایی و شبه قضایی و ارتباط نهادهای نظارتی دو نظام رسیده می شود.

علاقمندان برای تهیه کتاب می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی اقدام نمایند و یا با شماره تلفن های 88503341-88505402 تماس حاصل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader