سبد خرید

اقتصاد اسلامی 29 منتشر شد.

بیست و نهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی در 165فحه و با قیمت 1900 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:
– رقابت و تعاون در نگرش اسلامی/ سیدحسین میرمعزی
– اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی/ حسین عیوضلو
– نظریه مشارکت در سود و زیان، چالش ها و راهکارها/ حسن آقانظری
– مصالح فرد و جامعه در اقتصاد/ احمدعلی یوسفی
– کرامت انسانی و اقتصاد/ سیداکبر سیدی نیا
– کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی/ داوود منظور و مهدی یادی پور
– اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تأمین مالی بانک ها/ ابوذر سروش
– نمایه مقالات، موضوعات و پدیدآورندگان فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره 25 تا 28)/ سیداکبر سیدی نیا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader