سبد خرید

منتشر شد

چهل و هفتمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات با موضوع وحی شناسی منتشر شد.
در این شماره می خوانیم:
– ماهیت وحی در حکمت اسلامی/ عبدالحسین خسروپناه
– جایگاه وجودی قرآن در عالم هستی از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی/ ناصر محمدی
– نقش پیامبر (ص) در وحی/ محمدحسن قدردان قراملکی
– رابطه وحی با تجربه دینی (بررسی دیدگاه دکتر سروش)/ محمد محمدرضایی
– وحی در خانه عنکبوت (تحلیل ذاتی و عرضی دیدگاه دکتر سروش)/ علیرضا قائمی نیا
– وحی شناسی در اندیشه تفسیری علامه طباطبایی/ محمدعلی اردستانی
– وحی شناسی مسیحی با گذری بر وحی قرآنی/ ابوالفضل ساجدی
– مبانی برخورد قرآن با فرهنگ زمانه/ محمدعلی اسدی نسب
– ترجمه چکیده انگلیسی/ ابوالفضل ساجدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader