سبد خرید

فراخوان مقاله فصلنامه قبسات

شورای پژوهشی فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات متشکل از عبد الحسین خسرو پناه ،استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،علیرضا قائمی نیا ،استاد یار دانشگاه باقرالعلوم ،محمد حسین قدردان قراملکی ،استاد یار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی وسید یحیی یثربی ،استاد دانشگاه علامه طباطبایی ،موضوع شماره های آینده این فصلنامه که در حوزه فلسفه دین و کلام جدید منتشر می شود را به شرح زیر اعلام کرد:
ویژه نامه مهدویت و کلام جدید شامل:
– مهدویت و سکولاریزم
– مهدویت و پلورالیزم
– پلورالیزم معرفتی
– پلورالیزم دینی در مقام ثبوت و اثبات
– پلورالیزم اجتماعی بحث های تساهل و تسامح و…
– مهدویت و دمکراسی
– مهدویت و قرائت های مختلف از دین
– مهدویت و علم مدرن
– مهدویت و جهانی شدن
– مهدویت و خاتمیت
– شبهات ابن خلدون در باب مهدویت
– مهدویت و زن (فمینیسم)

ویژه نامه معرفت دینی شامل:

– ماهیت معرفت دینی (ویژگی ها و صفات آن)
– فرآیند وعوامل تکامل و تحول معرفت دینی
– تکون معرفت دینی در بستر علوم شناختی
– انواع تحول های ممکن ،معنای تحول و انواع تحول
– علل و عوامل تحول
– موانع و آسیب شناسی معرفت دینی
– معیارهای صحت و خطا در معرفت دینی از نظر حکمت عملی
– معیارهای صحت و خطا در معرفت دینی از نظر حکمت نظری
– ملاک صدق در معرفت دینی
– ساختار معرفت دینی (هندسه معرفت دینی)ساختارمند و منسجم بودن دین
– ترابط معرفت دینی و غیر دینی

ویژه نامه روشنفکری دینی شامل:

– خاستگاه روشنفکری و نواندیشی دینی در غرب
– انواع روشنفکری
– تبار شناسی روشنفکری در ایران
– تبار شناسی روشنفکری دینی در جهان اسلام(عرب)
– کارنامه روشنفکری دینی در ایران
– کارنامه روشنفکری دینی معاصر(دو دهه اخیرایران)
– علم و دین
– دین و سکولاریسم
– لیبرالیسم

ویژه نامه فلسفه سیاست اسلامی شامل:

– فلسفه سیاست به عنوان بخشی از فلسفه دین
– فلسفه سیاست اسلامی ،امکان ،ماهیت ،مختصات
– پیشینه فلسفه سیاست اسلامی
– انسان شناسی فلسفه سیاست اسلامی
– هستی شناسی فلسفه سیاست اسلامی
– روش شناسی فلسفه سیاست اسلامی
– اخلاق و فلسفه سیاست اسلامی
– کلام سیاسی اسلام

روش شناسی معرفت دینی با رویکرد تاریخی استقرایی شامل:

– نقد روش شناسی اشاعره
– نقد روش شناسی اصولیون
– نقد روش شناسی اخباریون
– نقد روش شناسی ظاهریه
– نقد روش شناسی اهل حدیث
– نقد روش شناسی مفسران
– نقد روش شناسی اشراقیین
– نقد روش شناسی کلام اشاعره
– معرفت دینی از دیدگاه مومنان و غیر مومنان(همدلانه و غیر همدلانه)
– نقد روش شناسی معتزله
– بررسی انتقادی مقایسه ای روش شناسی های دینی در حوزه اسلام

هوش مصنوعی و کلام جدید شامل:

– هوش مصنوعی و نفس
– هوش مصنوعی و علیت
– هوش مصنوعی و دین
– هوش مصنوعی و ایمان به خدا
– هوش مصنوعی و چالش های در پیش رو
– هوش مصنوعی و اراده آزاد(اختیار)
– ماشین و تفکر
– وجود شناسی هوش
– هوش مصنوعی و اخلاقیات
– ربات های معنوی

صاحب امیتاز و مدیر مسول فصلنامه قبسات علی اکبر رشاد و سردبیر آن دکترمحمد محمد رضایی استاد یار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می باشند .
همچنین غلامرضا اعوانی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) ،غلامعلی حداد عادل(استاد یار دانشگاه تهران) ،رضا داوری(استاد دانشگاه تهران) ،مهدی گلشنی( استاد دانشگاه صنعتی شریف)برخی از اعضای هیات تحریریه این فصلنامه علمی پژوهشی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader