سبد خرید

بازخوانی علل وقوع انقلاب اسلامی در سپهر نظریه پردازیها در نمایشگاه بیست و یک

این کتاب در 272 صفحه و با قیمت 3000 تومان به زیور طبع آراسته گردیده است. کتاب با مباحثی مقدماتی از جمله بیان ویژگی ها و انواع انقلاب، سئوال ها و فرضیه های پژوهش، واژگان کلیدی و بررسی پیشینه تحقیق آغاز شده و سپس در فصلی به بیان آسیب شناسی دیدگاه های نویسندگان غربی و غرب محور درباره علل وقوع انقلاب اسلامی می پردازد؛ و آن گاه طی هشت فصل وارد بحث رهیافت ها و برداشت های گوناگونی که نویسندگان در بررسی علل وقوع انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داده اند، می گردد و در پایان به نتیجه گیری ختم می شود. این پژوهش که رهیافت های جامعه شناختی، سیاسی، اقتصادی و روان شناختی را در تحلیل علل وقوع انقلاب اسلامی ناتوان می داند؛ به دلیل این که نقش مجموعه عوامل فرهنگی را نقشی قاطع و کلیدی دانسته و در عین حال به نقش عوامل مختلف جامعه شناختی، سیاسی، اقتصادی و روان شناختی نیز اشاره دارد، سخنی جدید و نوآوری محسوب می شود. فهرست اجمالی کتاب عبارتست از:فصل اول: مقدمه ای بر آسیب شناسی دیدگاه های نویسندگان غربی و غرب محور درباره علل وقوع انقلاب اسلامی فصل دوم: دیدگاه ها و نوشته های فرهنگی فصل سوم: دیدگاه ها و نوشته های جامعه شناختی فصل چهارم: دیدگاه ها و نوشته های روان شناختی فصل پنجم: دیدگاه ها و نوشته های اقتصادی فصل ششم: دیدگاه ها و نوشته های سیاسی فصل هفتم: نوشته های ترکیبی فصل هشتم: سایر نوشته ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader