سبد خرید

آدرس را عوضی داده‌اند! غرب و پایان تاریخ کتاب تازه منتشر شده از غلامعلی سلیمانی

بسیاری از مکاتب و نحله‌های فکری، چه الهی و چه مادی، برای تاریخ، پایانی ترسیم می‌کنند! اما به راستی کدامین مکتب و نحله، نگاهی درست به تاریخ و پایانش داشته است؟ آیا پایان تاریخی که فیلسوف آمریکایی با نام فوکویاما از آن دم می‌زند کعبه آمال ما و دیگرانی است که باید با شتابی پیش‌رونده به سویش بتازیم؟
آیا فروپاشی شوروی راه را برای یکه‌تازی فوکویاما و اندیشه‌اش باز کرده است؟ آیا پس از نازیسم، فاشیسم و کمونیسم که با برچسب تفاله‌ راهی سطل آشغال تاریخ شده‌اند، لیبرال دموکراسی می‌تواند غایت اندیشه و پیشرفت بشر باشد؟ آیا آینده قطعی این اندیشه همان برچسب تفاله خوردن نیست؟ آیا انسان آخرین، می‌باید همراه با ارزش‌های لیبرال دموکراسی باشد؟ آیا می‌توان ادعا داشت که تمام خوبی‌های عالم در لیبرال دموکراسی و مهد آن یعنی ایالات متحده آمریکا نهفته است؟ آیا یگانه راه پیش‌روی ما ایرانیان، غربی شدن آن‌هم بیش از همه در حوزه فرهنگ است؟
!
این پرسش‌ها نویسنده را به نگارش این کتاب سوق داده است. در این کتاب سعی شده تا خواننده را با پس پنهان پایان تاریخ و سیر رسیدن به این اندیشه آشنا نماید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader