سبد خرید

سلوک اخلاقی ـ طرح‌های عارفان و حکیمان اثر امیر غنوی

این کتاب در سه فصل سامان یافته است. فصل اول به بحث از کلیاتی اختصاص دارد که ناظر بر مجموع کار است؛ مباحثی در تفاوت رویکرد فلسفی و عرفانی و تعامل میان آن دو، پیدایش نحله­های تلفیقی و در نهایت تعیین اسلوب مناسب برای نقد طرح­های سلوکی حکیمان و عارفان.
طرح­های عارفان در فصل دوم بررسی شده که بخش نخست آن گفتگویی است از پیشینه­ها و ریشه­های این طرح­ها در قرآن و حدیث و همچنین سنت عارفان در برخورد با آیات و روایات. بحث پایانی این بخش، توضیحی است تفصیلی از معنای حال و مقام در سخن عارفان. این بحث حاوی نکاتی است کلیدی که برای فهم طرح­های سلوکی اهل عرفان توجه به آن ضروری است. 
فصل سوم از طرح­های معدود حکیمان حکایت دارد. ریشه­های و پیشینه­ها در این فصل نیز نخستین بخش را به خود اختصـاص می­دهد. بخش­های بعدی به تحلیل و نقـادی طرح­های اهل حکمت پرداخته و از طرح­های مسکویه،   ابن­سینا و خواجه نصیرالدین طوسی گفتگو می­کند. آخرین طرح از آن صدرالدین شیرازی است که ادامه­ای فیلسوفانه است بر طرح اسفار اربعه عارفان.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader