سبد خرید

کتاب جستارهایی در فلسفه های مضاف منتشر شد.

فلسفـه مضـاف دانشـی جدیـد است که رسالتش ‌پژوهش فرانگر عقلانی و بیان احکام کلی  و مبانی متافیزیکی متعلقات و مضاف‌الیه خود است. هرچند برخی از بحث‌های فلسفه مضاف در آثار پیشینیان یافت می‌شود، اما فلسفه‌ مضاف به مثابه یک دانش، نوپا است. در مجموعه گفت و‌گوها و مقاله‌های این کتاب، بحث‌هایی ماننـد هـویت، مـاهیـت، روش، اقسـام، ضـرورت، کارکرد، ترابط فلسفه مضاف با متعلقات خود و معرفی برخی فلسفه‌های مضاف بیان شده است. یکی از کارکردهای مهم فلسفه‌های مضاف در تولید علوم انسانی اسلامی است که بی‌تردید اهتمام بدان، نقش بسزایی در تحول علوم انسانی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader