سبد خرید

گام های پسین در فلسفه برین (گام امور عامه) کتاب جدید حسین عشاقی

چهار قرن است که فلسفه ما در مرحله حکمت متعالیه درجا زده، اما حقیقت، گسترده‌تر از آن است که کشف آن در مرحله‌ای تحدد یابد؛ پس باید برای یافتن فلسفه‌های نوین تلاش جدیدی کرد؛ به یاری حق این مهم در این کتاب انجام شد؛ زیرا به نظر ما موضوع فلسفه اولی(وجود متجلی) است نه (هستی) آن گونه که فلاسفه گفته‌اند؛ از سویی احکام فراگیر موضوع فلسفه اولی را (امور عامه) می‌گویند؛ و چون احکام هر موضوعی تابع آن موضوع است؛ پس با موضوع جدید، امور عامه جدیدی شکل می‌گیرد؛ در این کتاب متناسب با موضوع انتخابی امور عامه نوینی ارائه شد، و از مجموعه این کتاب و کتاب دیگری(که درباره اثبات دیدگاه انتخابی ما در موضوع فلسفه است) فلسفه اولای جدیدی به عرصه فرهنگ و تمدن اسلامی پا نهاد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader