سبد خرید

زیبایی‌شناسی هگل و حکمت هنر اسلامی اثر محمدمهدی حکمت مهر

هنر و زیبایی از عرصه‌های مهم اندیشه غربی است. در غرب از 2500 سال پیش درباره هنـر و زیبایـی تأمـل شـده است. از قرن هجـدهم، «زیبایی‌شناسـی» معادلـی بـرای «فلسفـه هنر» می‌شود. آخرین و بزرگترین زیبایی‌شناسی غربی از آن هگـل اسـت. زیبـایـی‌شـناسـی هگـل، متافیزیکی‌ترین صورت زیبایی‌شناسی است که در آن جوهره عالم تجدد، یعنی موضوعیت نفسانی (سوبژکتیویسم) بر هنـر، تصدیق شـده است. از سوی دیگر حکمت اسلامی را می‌توان جدی‌ترین هماورد فلسفه جدید دانست. از این‌رو برای آفتابی کردن زیبایی‌شناسی هگل از مقایسه و تطبیق آن با حکمت هنر اسلامی بهره برده شده است. در بحث از هنر اسلامی ناگزیر باید به مقومات هنر در حکمت اسلامی توجه نمود تا از این طریق به مبانی حکمی هنر اسلامی دست یافت.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader