سبد خرید

کتاب جایگاه زنان در پیشرفت جامعه (در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران) اثر فاطمه محمدی منتشر شد.

سوال اصلی کتاب عبارت است از اینکه ارزیابی نقش زنان در فرآیند توسعه جمهوری اسلامی ایران از بعد نظری و عملی، در کدام چارچوب تئوریک ممکن است. بر این باوریم که ارزیابی مشارکت زنان در فرآیند توسعه جمهوری اسلامی ایران، از حیث نظری و عملی، در چارچوب موازین اسلامی ممکن است. برای اثبات این مدعا ناگزیر از پاسخ‌گویی به سوال‌هایی هستیم که برخی از آنها عبارت‌اند از:
پیشینه و مفهوم شناسی تعامل زنان در فرآیند توسعه چگونه است؟
نقش زنان در فرآیند توسعه از دیدگاه اسلامی
چگونه تحلیل می‌شود؟
تعامل زنان در فرآیند توسعه جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader