سبد خرید

اثر جدید علی فضلی با عنوان پیش‌انگاره‌های انسان‌شناختی علم سلوک منتشر شد.

علم سلوک از چگونگی سیر حقیقت قلبی به سوی حقیقت هستـی می­ گوید و لذا شناخت این دو سیمای هستی پایۀ انسان‌شناختی و هستی شناختی علـم سلوک به شمـار می ­آیـد کـه بررسـی پایۀ انسان‌شناختی هدف این تحقیق است؛ هدفی که در دو ساحت اتفاق می­افتد؛ یکی انسان‌شناسی سلوکی در سنت عرفانی و دیگری انسان‌شناسی سلوکی در سنت دینی که انسان‌شناسـی سلوکـی ـ عرفانی به حقیقت قلبـی و احکامی مانند: مزاج روحـانی، مقامات خمسه، وجوه خمسه و لطائف سبعـه می­پردازد و انسانـ‌شناسی سلوکی ـ دینی به حقیقت قلبی و دو منطقۀ نفسانی و روحانی و جنودی که در این دو منطقه به نام جنود عقل و جهل هستند، می­پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader