سبد خرید

هفتاد و ششمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد.

 در این شماره می خوانیم….

ـ نظریه احتمال و کفایت دلیل از منظر ریچارد سوئین‌برن/ قاسم پورحسن، بتول احمدی
ـ شعور از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان؛ مفهوم، انواع، آثار، گستره/ سیدرسول میراشرفی لنگرودی، شعبان نصرتی، سیدمیثم موسوی
ـ تهافت‌های گادامر در مواجهه با روش‌های علوم تفسیری در شناخت مراد مؤلف/ مسعود فیاضی
ـ تبییـن و تحلیل پاسخ‌هـای صـدرالمتألهـین و علامـه طباطبائی به مدعـای شکاکان یونان باستان درباره «ناتوانی حس و عقل از ادراک»/ حسام‌الدین مؤمنی شهرکی، عبدالحسین خسروپناه
ـ مبانی معرفت‌شناختی عدالت اجتماعی با تأکید بر قرآن کریم/ سیدکاظم سیدباقری
ـ تلفیق مفهومی: مطالعه موردی واژه«نطق» در قرآن کریم/ سحـر بهرامـی خورشید، ارسلان گلفام، علی مالمیر
ـ هستی شناسی شر در قرآن با تأکید بر میدان معنایی واژگان همنشین/ رحمان عشریه، حسن رضایی هفتادر، سیدمهدی میرزابابایی
ـ بررسی و نقد تأثیر معرفت‌شناسی هیوم بر رأی او پیرامون منشأ دین/ سیامک عبداللهی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader