سبد خرید

هفتاد و پنجمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد.

در این شماره می‌خوانیم:

ـ ضرورت کاربست زبان‌شناسی شناختی در فهم قرآن و دستاوردهای آن/ علیرضا قائمی‌نیا
ـ موضوع‌شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش‌شناختی آن/ رمضان علی‌تبار
ـ بررسی نظریه تلازم گفتاری بودن خطابات قرآنی با تاریخ‌مندی قرآن از نگاه نصر حامد ابوزید با رویکرد اصولی/ محمد عرب‌صالحی،صدیقه نیک‌طبع
ـ
 تحول هرمنوتیکی پدیدارشناسی: هایدگر و ریکور/ میثم دادخواه، علی‌نقی باقرشاهی
ـ ذهنیت‌گرایی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی/عباس دهقانی‌نژاد، محسن جوادی
ـ حقیقت علم و رابطه ذهن و عین با تأکید بر مصنفات افضل‌الدین کاشانی و رساله معرفت‌النفس محمدحسن الهی/علیرضا کرمانی
ـ نظریه عقل ابن‌سینا با نظر به تفسیر او از نظریه نوس در فلسفه ارسطو/ محمدعلی معمارزاده، مهدی قوام‌صفری
ـ تحلیل انتقادی فلسفه عمل از دیدگاه هیوم با تأکید بر آرای فلاسفه مسلمان/ میثم شادپور، علی شیروانی هرندی
ـ بررسی نشانه‌شناختی ارزش و روابط سلبی عناصر طبیعت در قرآن کریم بر پایه نشانه‌شناسی لایه‌ای/ فرنگیس عباس‌زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader