سبد خرید

هفتاد و چهارمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد.

در این شماره می خوانیم …

ـ بررسی انتقادی‌نگره علم‌شناختی تفکیکی/ حمیدرضا شاکرین
ـ تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه/ محمد فروغی، هادی وکیلی، اعظم قاسمی
ـ ذات‌گرایی جدید در فلسفه علم معاصر( جریانی مهم، اما ناآشنا در ایران معاصر)/ ابراهیم دادجو
ـ دفاع از واقع‌گرایی هستی شناختی بدون التزام به واقع‌گرایی معرفت‌شناختی/ جهانگیر موذن‌زاده، میرسعید موسوی کریمی
ـ نسبت میان بازی‌های زبانی، صورت‌های زندگی و حیات اجتماعی انسان در ویتگنشتاین متأخر/ مهدی دهاقین، عبدالرزاق حسامی‌فر، سیدمسعود سیف،محمدحسن حیدری
ـ مبناگرایی در تقلیل‌گرایی اخلاقی طبیعت‌گرا/ بهروز محمدی منفرد
ـ شبکه شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی/ علیرضا قائمی‌نیا، شعبان نصرتی، سولماز ایرانی
ـ بررسی انتقادی رویکردهای سرل، دنت و پاتنم به جایگاه فلسفی هوش مصنوعی/ محمدحسین محمدعلی
خلج 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader